İSA’NIN GERÇEK İSMİ NEDİR?
10 Şubat 2020

 

Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Yoksa böyle büyük bir dinin kurucusunun gerçek ismi de mi bilinmiyor? Öyle bir iddiamız yok elbette. Ama bu konuda aklımızı kurcalayan bazı şeyler var, akıl karıştıran bilgiler, belgeler. Aşağıda verdiğimiz kutsal metinlere siz de bir göz atarsanız sizin de aklınızın karışacağını zannediyoruz.

 

Hz. İsa’nın isminin nasıl konduğunu anlatan Luka ve Matta İncillerine bir göz atarak başlayalım konumuza.

 

(30)  Ama melek ona, “Korkma Meryem dedi Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin.

(31) “Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 

(32)  “O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek.

(33)  “O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.” 

(34)  Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. 

(35)  Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek”.(Luka-1) 

Burada melek, doğacak çocuğun isminin Tanrı Oğlu manasına gelecek bir isim olacağını bildiriyor. Daha sonra Luka çocuğun isminin “Rab kurtarır” manasına gelen İsa konduğunu ve ayrıca bu ismi meleğin verdiğini söylüyor. Durumlar karışık, neyse biz devam edelim.. 

 

 (21)  “Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O’na İsa adı verildi. Bu, O’nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isim“.(Luka-2) 

 

 Aynı konuya bir de Matta’da bakalım; 

 

(20)  Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır.” 

(21)  “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” 

(22)  “Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. 

(23)  “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.  İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.” 

(24)  “Yusuf uyanınca Rab’bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem’i eş olarak yanına aldı.” 

(25)  “Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu”.(Matta-1) 

 

Melek burada çocuğun adının İsa konmasını söylüyor. Ama durum sizin de fark edeceğiniz gibi bu kez de Tevrat’tan verilen referans cümleyle çelişiyor. Tevrat-Yeşaya (7:14)’te, çocuğun isminin ‘Tanrı bizimle’ anlamına gelen İMMANUEL olması gerektiğini yine Matta yazıyor.

Çocuğa konan isim ise, ‘Rab kurtarır’ anlamında olan Yunanca ‘IESOUS’ ve bundan türetilmiş İngilizce kelime ise ‘JESUS’. Şimdi bu işin doğrusu nedir? Tanrı Oğlu mu, Tanrı bizimle mi, yoksa Rab Kurtarır mı? Yoksa bu isimlerin hepsi İsa peygambere mi ait? Anlamak çok zor.

 

Şimdi bir de Türkçeye İSA olarak çevrilen bu ismin, aslının ne olduğuna bir göz atalım. Gerçekte bu ismin aslının ne olduğunu bulmak imkânsız gibi. Çünkü elimizde İncillerin aslı olan İbranice bir metin yok ki, İsa isminin Yahudiler arasında söylendiği gerçek şeklini bulalım.

 

Tevrat’ta doğacak olan çocuğun isminin İmmanuel olacağı belirtilmişti. Bu Tevrat ayeti İncillerde, devamlı olarak Hz. İsa’nın “geleceğinin” Tevrat’taki delili olarak verilmektedir. Burada yine Daniel Wickwire’ın ‘Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru’ isimli kitabının 57. sayfasında, İncillerde Kuran’da bildirilen ‘Ahmet İsimli peygamberi’ bulamayan Misyoner Daniel Wickwire’a bu konuyu da hatırlatmadan geçemeyeceğiz. Tevrat’taki ‘İmmanuel’, nasıl oluyor da ‘İsa’ isimli, hem de Tanrı olan birine delil olarak verilebiliyor. İnciller Hz. İsa’dan bize kalan Allah’ın orijinal vahiylerini içeren metinler olmadığından, Kuran’ın doğru olarak bildirdiği gerçekleri, bu kitaplarda aramak beyhude çaba.

 

Yunanca Iesous ismine en yakın okunuşta Tevrat’ta bir sürü kelime vardır. Hosea, Hoshea, Jehoshuah, Jeshua, Jeshuah, Joshua, Osea ve Oshea adları gibi. Pekâlâ, bu sekiz ismin hangisi gerçek olandır? Ayrıca bütün bu isimler ‘Rab Kurtarır’ anlamındadır. Böylece Tanrının Oğlu olması gereken isim, mecburen ‘Rab Kurtarır’a dönüşmüştür. Bunun sonucunda da, İncillere göre Tanrı Oğlu olması gereken isim, ‘Rab kurtarır’ olmuştur.

 

İncillerde Hz. İSA için hep Tanrının Oğlu vurgulaması yapılmaktadır. Ama bunu anlamlandıracak bir isim maalesef bulunamamıştır. Bunun da sebebi Yunanca yazılan İncillerde isminin aslı yerine Yunanca Baba Tanrı ZEUS’a yakın okunuşta IESOUS (Jesus) isminin seçilmesidir. Aslında bu anlamda İncillerde bir isim vardır. Çarmıhta affedilip bağışlanan kişinin ismi olan ‘BARABBAS’ (Luka İncili 23:18), konulması istenen isme en uygun isim değil midir? Sanki bu isimin altında da bir şeyler gizlenmekte gibi. Bu durumda ne yazık ki, milyarlarca inananı olan bir dinin kurucusunun gerçek isminin ne olduğunu bile tam olarak iddia etmek mümkün değil.

  • Barabbas veya İsa Barabbas (kelimenin tam anlamıyla "babasının oğlu" veya "İsa, babasının oğlu"), Hıristiyan anlatısı  İsa'nın Tutkusu'nda adı geçen bir figürdür. Kudüs'te Fısıh Bayramı'nda Pontius Pilatus tarafından serbest bırakılan bir isyancıdır.

 

Her neyse biz bu konuda araştırmalarımızı sürdüreceğiz.

İNCİL
İSA VE BARRABAS
VATİKAN
DANIEL WICKWIRE
  • YORUMLAR (0)
  • YORUM YAP
    • İlk yorumu sen yap.
  • Ad Soyad E-mail Adres Yorum